G U N G V A L A   G Å R D :

Gungvala Gård ligger 8 km norr om Karlshamn i Sveriges trädgård Blekinge. Gården uppfördes här på 1820-talet och våra förfäder förvärvade den 1857. Idag drivs gården av femte generationen och ägs av familjerna Berggren.

Vi producerar:

  • Mjölk.
  • Industripotatis.
  • Vindkraftsel.
  • Ål.
  • Fiskeupplevelser.

H E R R G Å R D S Å L :

Vi driver sedan 1988 ålproduktion i ett recirkulerande system inomhus där ålen lever i 25 graders temperatur och växer året runt. Spillvattnet tillvaratas i stora bevattningsdammar och sprids på våra grödor under växtsäsongen. Före leverans går ålen i kallt vatten för att få en perfekt kvalité. Ålen säljs under varumärket Herrgårdsål och har blivit ett begrepp. Vi producerar ca 70 ton ål om året.

Köp Herrgårdsål som:

  • Färsk ( för året runt leverans i sorterade storlekar ).
  • Rökt ( i samarbete med lokala rökerier ).
  • Presentförpackningar ( med rökt Herrgårdsål med paketering och utskick direkt till mottagare om så önskas. Leverans direkt från producent ger bra priser ).

F Ö R E T A G S F I S K E :

Mörrumsån som är känd för sitt fantastiska lax och öringsfiske rinner igenom våra ägor. Vi kan erbjuda företag och grupper en unik möjlighet att fiska och umgås i en högklassig miljö. Hyr bara fiskesträckan, eller om Ni så önskar ordnar vi fiskeutrustningar, fiskevärd och mat serverad vid ån. Övernattning (tält eller hotell) och konferensutrymmen kan ordnas i närområdet.

Kontakta oss för mer information.    

Gungvala Gård AB
Lars Berggren
Gungvalavägen 530
376 92 Svängsta

Tel: 0454 - 32 00 30
Fax: 0454 - 874 35
Bil: 0708 - 654 505
E-post: gungvalagard@telia.com